13 Sep, 2019

Vị trí tuyển dụng en

Công Ty Bason đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau en:

13 Sep, 2019

Chính sách tuyển dụng en

BASON là công ty chuyển về lĩnh vực vận tải, Logistics. Với tốc độ phát triển nhanh, chúng tôi mong muốn phát triển đội ngũ nhân lực chuyê...

090 727 8886