13 Sep, 2019

Vị trí tuyển dụng

Công Ty Bason đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

13 Sep, 2019

Chính sách tuyển dụng

BASON là công ty chuyển về lĩnh vực vận tải, Logistics. Với tốc độ phát triển nhanh, chúng tôi mong muốn phát triển đội ngũ nhân lực chuyê...

0979 131 479