23 Aug, 2019

Vận tải đường bộ

Dịch vụ vận tải nội địa: Công ty Bason có thể vận chuyển hàng hóa nguyên container và hàng lẻ cho quí khách trên toàn quốc, trong đó địa b...

23 Aug, 2019

Vận tải đường sắt

Chuyên cung ứng dịch vụ vận tải đường sắt bằng tàu chuyên tuyến nhanh nhất và hiện đại nhất từ Bắc vào Nam bao gồm Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi...

23 Aug, 2019

Vận tải đường thủy

Vận tải đường thủy là hình thức vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện di chuyển trên biển như tàu , thuyền, vân tải bằng sà lan… trên c...

16 Sep, 2019

Dịch vụ Logistic

Logistics là công cụ đắc lực cho việc liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu như: cung cấp, sản xuất, lưu thông và phân phối.